Wopony skedźbnjeja na swjedźeń

srjeda, 22. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tak mjenowany Krabatowy štom su tele  dny na Kulowskim torhošću na stajili.  Foto: Heinz Hirschfeld Tak mjenowany Krabatowy štom su tele dny na Kulowskim torhošću na stajili. Foto: Heinz Hirschfeld

Kulow (HH/SN). Zo so lětuši Krabatowy swjedźeń wot 12. do 14. awgusta w Kulowje wotměje, drje je dawno znate, wšako tam hižo cyłe lěto tónle wulki podawk přihotuja. Nětko póčnje so jedyn z wjerškow lětušeho měšćanskeho žiwjenja tež wonkownje wotbłyšćować. Minjeny pjatk su mjenujcy sobudźěłaćerjo komunalneju twarskeju zawodow Kulowa a gmejny Njebjelčic na Kulowskim torhošću tak mjenowany Krabatowy štom stajili. Na wjace hač dźesać metrow wysokim stołpje přičinjene su wopony tych městow a gmejnow, kotrež su z čłonom Krabatoweho towarstwa. Mjez druhim su to Njebjelčicy, Rakecy a Wojerecy. Na dalšej tafličce napisane su mjena towarstwow a zarjadnišćow, kiž Krabatowemu towarstwu přisłušeja, kaž na přikład Křesćansko-socialny kubłanski skutk a Ćišćanske kulturne towarstwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND