Wulkotne dožiwjenje na łuce

srjeda, 29. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Ze spěwom „Přećel“ kaž tež z modernymi němskimi kěrlušemi z dźělnym přełožkom su serbske šole hromadźe z Drježdźanskim dźěćacym chórom a kapału Patchwork dźensniše putniske kemše w Róžeńće wobrubili. Foto: SN/Maćij Bulank Ze spěwom „Přećel“ kaž tež z modernymi němskimi kěrlušemi z dźělnym přełožkom su serbske šole hromadźe z Drježdźanskim dźěćacym chórom a kapału Patchwork dźensniše putniske kemše w Róžeńće wobrubili. Foto: SN/Maćij Bulank

Biskop Reinelt z wjace hač 2 000 dźěćimi-putnikami Božu mšu swjećił

Róžant (SN/mwe). Wjace hač 2 000 dźěći z cyłeje Sakskeje a biskopstwu Drježdźany-Mišno přisłušaceje kónčiny Durinskeje bě so dźensa dopołdnja do Róžanta podało, zo bychu na hnadownym městnje swoje putnikowanje dožiwili. Tajke so kóžde druhe lěto wotměwa, a nimo Róžanta swjeća holcy a hólcy wulku putnisku Božu mšu we wotměnje z Wechselburgom. Dźensa bě jeje hłowny celebrant něhdyši Drježdźansko-Mišnjanski biskop Joachim Reinelt. Prědował je dźěćacy dušepastyr biskopstwa Ralph Kochinka. Kemše na rjenje wuhotowanej Róžeńčanskej putniskej łuce – byrnjež so rano hišće mócnje dešćowało – wobrubichu Drježdźanski dźěćacy chór a serbske šole. Berlinska kapała Patchwork spě­warjow přewodźeše. Mjez próstwami běchu tež serbske. Prjedy hač so putnikowanje popołdnju z nyšporom zakónči, mó­žachu so dźěći we wobłuku mnohich zaběrow tež kreatiwnje pospytać.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Při swjatym woprawjenju na Róžeńčanskej putniskej łuce je něhdyši biskop Joachim Reinelt tež wšitke mjeńše dźěći žohnował.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND