Nowe plany na kromje wsy

wutora, 05. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Z pěstowarnju a šulu wuwija zarjadniski centrum

Chrósćicy (SN/MWj). Ze swojeho ­tuchwilneho městna w sydarni „Łužica“ wosrjedź wsy móhło Chróšćanske gmejn­ske zarjadnistwo do bywšeje srjedźneje šule přećahnyć. Tam móhłoj tohorunja běrowaj regionalneje rěčnicy Domowiny a sobudźěłaćerki Załožby za serbski­ lud nastać. Před tymle ­po­zadkom chce gmejna wohnjoškitny plan za bywše kubłanišćo přiměrić. Kaž wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) na ­zašłym posedźenju gmejnskeje rady ­rozłoži, wuchadźa dotalny wohnjoškitny plan z toho, zo dwě rjadowniskej rum­nosći na hornim poschodźe šule zaměstnja. Chcedźa-li pak dalše rumnosće wu­žiwać, dyrbja plan wotpowědnje změnić. ­A potom móhli na kromje wsy takrjec Chróšćanski zarjadniski centrum z pěstowarnju, kubłanišćom a běrowami wutworić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND