Rekordny wopyt na lětušim zetkanju truckerow

wutora, 05. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Jězba nakładnych awtow po Budyšinje bě wjeršk lětušeho zetkanja truckerow w Dźěžnikecach z nimale 250 jězdźidłami. Foto: Carmen Schumann Jězba nakładnych awtow po Budyšinje bě wjeršk lětušeho zetkanja truckerow w Dźěžnikecach z nimale 250 jězdźidłami. Foto: Carmen Schumann

Dźěžnikecy (CS/SN). 247 truckow a tak telko kaž hišće ženje je minjeny kónc tydźenja na lětuše zetkanje nakładnych awtow do Dźěžnikec přijěło. Městno, hdźež běchu něhdy nowonatwarjene syčomłóćawy wotstajeli, so runjewon pukaše.

Předewšěm swójbna atmosfera tru­ckerow z cyłeje Němskeje a Awstriskeje do Dźěžnikec wabi. Lubowarjam wulkich pomolowanych nakładnych awtow z wjele chromom a lakom je tele zetkanje kaž paradiz. Widźeć běštej samo drje­wjany domčk na kolesach a jězdźaca piwowa stwa Zhorjelskeje piwarnje. Naj­dlěši puć z něhdźe 700 kilometrami měješe­ nakładne awto z Ötztala w Tirolu.

Tež wobłukowy program móžeše so widźeć dać. Hižo pjatk wječor postara so countryjowa legenda Tom Astor wo kopaty połny swjedźenski stan. Sobotu zahorichu rejwarjo Budyskeje skupiny Exit ze swojimi poskićenjemi. Jedna z wobdźělenych spedicijow měješe ješćowu kanonu sobu a pryskaše ješć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND