Z koordinaciju njespokojom

pjatk, 08. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

List zarjadniskeho zwjazka zasadźenja wobornikow njewjedrow dla

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Po wulkimaj njewjedromaj 23. meje a w nocy na 26. junij su wohnjowi wobornicy w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe přiběrajcy njespokojom z dźěłom Wojerowskeje integrowaneje wuchowanskeje centrale. Wjacorych njedostatkow dla při alarmowanju wobornikow su wjesnjanosća pjeć gmejnow nětko­ list zestajeli a jón wotrjadnikej za porjad­ a wěstotu Budyskeho wokrjesa Renéjej Burkej, zastupowacemu wokrjesnemu wohnjowobornemu hašenskemu mištrej Volkerej Lutterbergej kaž tež šefej Wojerowskeje powołanskeje wohnjoweje wobory Dieterej Kowarkej pósłali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND