Fota za marketing

pjatk, 15. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja nowe wobrazy z města a wokoliny

Wojerecy (SN/MWj). Za najwšelakorišimi fotami z města a wokoliny pytaja nětko we Wojerecach. „Z wobrazami ma so mnohostronskosć města, jeho dźělow a wokoliny wuzběhnyć. Předewšěm maja zezběrane wobrazy žiwjenje we wo­kolinje Wojerec do srjedźišća stajić“, rěka w nowinskej zdźělence měšćanskeho zarjadnistwa.

Wužiwać maja so zapodate twórby za marketingowe zaměry města. Jako prěnje chcedźa z nimi internetne strony znowa wuhotować, zo móhli wonkowny wobraz města wobšěrnišo, pisanišo a bóle awtentisce prezentować. Tole hodźi so po słowach hospodarskeje spěchowarki Franziski Tennhardt we wšelakich wobłukach wotbłyšćować. Jako motiwy předstaja sej wona zjawne twarjenja, kulturne a sportowe zarjadowanja, fotografije z wokolnych wsow, přirodne wobrazy z Dubrjenskeho bahna abo z łužiskeje jězoriny kaž tež lokalne hospodarstwo. Wuraznje mjenuje Tennhardt motiwy wo serbskich nałožkach abo dalšich wobłukach serbskeho žiwjenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND