Rebelojo so njepodadźa

póndźela, 18. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
57 čłonow towarstwu rebelow wot lěta 2013 přisłuša. Sobotu je so wjac hač 30 z nich zetkało, zo bychu sej dalše postupowanje dorěčeli.  Foto: Andreas Kirschke 57 čłonow towarstwu rebelow wot lěta 2013 přisłuša. Sobotu je so wjac hač 30 z nich zetkało, zo bychu sej dalše postupowanje dorěčeli. Foto: Andreas Kirschke

Towarstwo žada sej jasnosć k wotběhej saněrowanskich dźěłow

Wulke Ždźary (AK/SN). Wot lěta 2013 aktiwne towarstwo Rebelojo Hórnikečanskeho jězora žada sej jasny a zawjazowacy wotběh saněrowanskich naprawow jamy wot Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV). „Zo ma jězor wosom lět kompletnje zawrjeny wostać, njemóžemy akceptować“, podšmórny předsyda Werner Petrick sobotu na sobustawskej zhromadźiznje we Wulkich Ždźarach.

Před wosom tydźenjemi zapoda towarstwo Sakskemu wyšemu hórniskemu zarjadej Freiberg próstwu, wotewrěć kupanski přibrjóh we Wulkich Ždźarach. Znajmjeńša za kupanskej sezonje 2016 a 2017 měł wotrězk přistupny być. „W tym času tam žane zhusćenja njepřewjeduja“, Werner Petrick wuwjedźe. „Wot nazymy 2016 hač dosrjedź lěta 2017 budu to po informacijach LMBV jeno přihotowanske dźěła. Towarstwo napomina, tutón čas wu­žiwać a wo dalšim postupowanju dokładnje rozmyslować. „Bohužel njebu naša próstwa, kupanski pobrjóh zaso wote­wrěć, přizwolena“, předsyda towarstwa wobžarowaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND