Z fachowym nawodom po škitanej krajinje

póndźela, 18. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Kulowskeje skupiny NABU Hagen Rothmann (naprawo) poda wobdźěl nikam wuprawy zajimawy dohlad do wuwića bahna. Foto: Heinz Hirschfeld Nawoda Kulowskeje skupiny NABU Hagen Rothmann (naprawo) poda wobdźěl nikam wuprawy zajimawy dohlad do wuwića bahna. Foto: Heinz Hirschfeld

Brětnja/Michałki (HH/SN). „Na pućowanja do přirody, bjezposrědnje před domjacymi durjemi so zrědka abo scyła njenastajam. Jeli pak nazhonity fachowc tajke wuprawy nawjeduje, nazhoniš wjele zajimaweho“, praji Heidrun Biesold ze Sepic. Podobnje mysleše 30 dalšich lubowarjow přirody, jako so njedźelu rano zhromadnje z Hagenom Rothmannom, nawodu Kulowskeje městneje skupiny němskeho přirodoškitneho zwjazka (NABU) na puć po Dubrjenskim bahnu nastajichu. Při rjanym wjedrje pućowachu po 1 700 hektarow wulkej, třećej najwjetšej přirodoškitnej płoninje Sakskeje. Za dowolowy a prózdninski čas poskića Kulowska skupina NABU organizowane pućowanja po Dubrjenskim bahnu. Na 4,5 kilometrow dołhej čarje po přirodoškitnej krajinje dóstachu wobdźělnicy pola Michałkow z wuhladneje wěže přehlad wo bahnu. Dale dźěše podłu łučinow hač k hatam pola Klóšterskeje Noweje Wsy. Po puću rozłoži Hagen Rothmann wobdźělnikam zajimawostki wo nastaću a tuchwilnym stawje škitneho pasma.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND