Z fachowym nawodom po škitanej krajinje

póndźela, 18. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Kulowskeje skupiny NABU Hagen Rothmann (naprawo) poda wobdźěl nikam wuprawy zajimawy dohlad do wuwića bahna.  Foto: Heinz Hirschfeld Nawoda Kulowskeje skupiny NABU Hagen Rothmann (naprawo) poda wobdźěl nikam wuprawy zajimawy dohlad do wuwića bahna. Foto: Heinz Hirschfeld

Brětnja/Michałki (HH/SN). „Na pućowanja do přirody, bjezposrědnje před domjacymi durjemi so zrědka abo scyła njenastajam. Jeli pak nazhonity fachowc tajke wuprawy nawjeduje, nazhoniš wjele zajimaweho“, praji Heidrun Biesold ze Sepic. Podobnje mysleše 30 dalšich lubowarjow přirody, jako so njedźelu rano zhromadnje z Hagenom Rothmannom, nawodu Kulowskeje městneje skupiny němskeho přirodoškitneho zwjazka (NABU) na puć po Dubrjenskim bahnu nastajichu. Při rjanym wjedrje pućowachu po 1 700 hektarow wulkej, třećej najwjetšej přirodoškitnej płoninje Sakskeje. Za dowolowy a prózdninski čas poskića Kulowska skupina NABU organizowane pućowanja po Dubrjenskim bahnu. Na 4,5 kilometrow dołhej čarje po přirodoškitnej krajinje dóstachu wobdźělnicy pola Michałkow z wuhladneje wěže přehlad wo bahnu. Dale dźěše podłu łučinow hač k hatam pola Klóšterskeje Noweje Wsy. Po puću rozłoži Hagen Rothmann wobdźělnikam zajimawostki wo nastaću a tuchwilnym stawje škitneho pasma.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND