Štomy zdźěla chore byli

wutora, 19. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Njezwučeny je napohlad dróhi pola Sernjan. Bjez wulkich lipow skutkuje wona pusta. Dołho budźe trać, prjedy hač budźe bujna zeleń zaso chłódk skićić. Přiwšěm twarske dźěła na dróze derje postupuja a dźěłaćerjo Wehnertec předewzaća zaměrnje stajene nadawki zmištruja, wosebje nětko, hdyž korjenje štomow hižo njemyla. Foto: Konstantin Hrjehor Njezwučeny je napohlad dróhi pola Sernjan. Bjez wulkich lipow skutkuje wona pusta. Dołho budźe trać, prjedy hač budźe bujna zeleń zaso chłódk skićić. Přiwšěm twarske dźěła na dróze derje postupuja a dźěłaćerjo Wehnertec předewzaća zaměrnje stajene nadawki zmištruja, wosebje nětko, hdyž korjenje štomow hižo njemyla. Foto: Konstantin Hrjehor

Korjenje lipow špatny staw dróhi a hněw dźěłaćerjow zawinowali

Sernjany/Róžant (jh/JK/SN). Krajnoradny zarjad Budyšin je minjenej pjatk a sobotu při ponowjenju dróhi wšitke lipy pola Sernjan podrězać dał a nimo toho postajił, zo maja tam po zakónčenju twarskich dźěłow 24 nowych štomow sadźić. Njedosahaca wěstota korjenjow je k tomu wjedła, zo dyrbjachu lipy pušćeć. Wjacore wjetše korjenje dyrbjachu w zašłych tydźenjach při twarskich dźěłach wotstronić, zo bychu nowe wodowody pod pućom dosć městna měli. Při podrězanju štomow twarscy dźěłaćerjo Weh­nertec firmy z Hórkow zwěsćichu, zo bě to prawy rozsud krajnoradneho zarjada. Někotre lipy woprawdźe hižo wěsće w zemi njestejachu. Nimo toho spóznachu wodźerjo motorskich piłow hakle při podrězanju, zo běchu někotre štomy tež hižo dudławe. „Podrězanje bě trěbne. Za wotběh našich twarskich dźěłow pak tale akcija runjewon spomóžna njebě. Dźěłamy tu hižo wjacore tydźenje. Lipy běchu nam při twarskich dźěłach stajnje zadźěwki. Nětko hižo nic ...“, měnješe jedyn z twarskich dźěłaćerjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND