Knihi z telefonoweje budki

srjeda, 20. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Johanna Gruner je jedna z čłonkow Delnjowujězdźanskeho domizniskeho towarstwa. Jej je wutrobna naležnosć, zo maja wobydlerjo z nowym poskitkom njewotwisnu móžnosć, so zaso časćišo čitanju wěnować. Foto: Jost Schmidtchen Johanna Gruner je jedna z čłonkow Delnjowujězdźanskeho domizniskeho towarstwa. Jej je wutrobna naležnosć, zo maja wobydlerjo z nowym poskitkom njewotwisnu móžnosć, so zaso časćišo čitanju wěnować. Foto: Jost Schmidtchen

Delni Wujězd (JoS/SN). Wot póndźele wječora su w Delnim Wujězdźe wo atrakciju bohatši. Wosrjedź wsy steji telefonowa budka, w kotrejž je móžno sej wodnjo a w nocy knihi wupožčeć. Ideju za tajki njewšědny projekt zrodźiło bě domizniske towarstwo. Krótko po politiskim přewróće mějachu w Delnim Wujězdźe hišće biblioteku. Tola tajku dale wjesć, za to pobrachowachu trěbne pjenjezy a personal. Na tamnej stronje su tamniši wobydlerjo znaći jako aktiwni čitarjo, štož so wosebje wotbłyšćuje we woblubowanej akciji „čitanska zyma“. Tak je domizniske towarstwo darowane knihi wobydlerjow zběrało, a ma jich nimale 3 000. Wone wopřijimaja wšitke žanry a časy. Wjetši dźěl z nich su dźěćace. Prašenje tuž rěkaše: Dokal z telko knihami?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND