Knihi z telefonoweje budki

srjeda, 20. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Johanna Gruner je jedna z čłonkow Delnjowujězdźanskeho domizniskeho towarstwa. Jej je wutrobna naležnosć, zo maja wobydlerjo z nowym poskitkom njewotwisnu móžnosć, so zaso časćišo čitanju wěnować. Foto: Jost Schmidtchen Johanna Gruner je jedna z čłonkow Delnjowujězdźanskeho domizniskeho towarstwa. Jej je wutrobna naležnosć, zo maja wobydlerjo z nowym poskitkom njewotwisnu móžnosć, so zaso časćišo čitanju wěnować. Foto: Jost Schmidtchen

Delni Wujězd (JoS/SN). Wot póndźele wječora su w Delnim Wujězdźe wo atrakciju bohatši. Wosrjedź wsy steji telefonowa budka, w kotrejž je móžno sej wodnjo a w nocy knihi wupožčeć. Ideju za tajki njewšědny projekt zrodźiło bě domizniske towarstwo. Krótko po politiskim přewróće mějachu w Delnim Wujězdźe hišće biblioteku. Tola tajku dale wjesć, za to pobrachowachu trěbne pjenjezy a personal. Na tamnej stronje su tamniši wobydlerjo znaći jako aktiwni čitarjo, štož so wosebje wotbłyšćuje we woblubowanej akciji „čitanska zyma“. Tak je domizniske towarstwo darowane knihi wobydlerjow zběrało, a ma jich nimale 3 000. Wone wopřijimaja wšitke žanry a časy. Wjetši dźěl z nich su dźěćace. Prašenje tuž rěkaše: Dokal z telko knihami?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND