Šulske puće do dalokej měrje wěste

srjeda, 27. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerecach dóńdźe loni k 968 wobchadnym njezbožam, 833 sta so direktnje w nutřkownym měsće. Z tym je ličba porno lětu 2014 z 933 njezbožemi snadnje přiběrała.

Wojerecy (AK/SN). „W zašłych pjatnaće lětach njeje so na wobchadnym wuwiću ničo bytostneho změniło. Spektakularnych kopjenjow hižo njeje“, Ingrid Stille, nawodnica Wojerowskeho wobydlerskeho zarjada, wčera na předstajenju lońšeje statistiki wobchadnych njezbožow podšmórny. „Měšćanska kónčina ma jasne strukturowanje. Wobdźělnicy wobchada so často z pomocu amplow wjedu.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND