„Z pawčinu na nawočach“ hrozył

pjatk, 29. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

24lětneho Budyšana je sudnistwo sprjewineho města minjeny tydźeń k 13 měsacam jatby zasudźiło. Wón měješe so rubježniskeho padustwa dla zamołwić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND