Rekordne zetkanje motorskich

srjeda, 03. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Młodej žonje z Bórkhamora přewzaštej nawod wulkeho trosa motorskich, kotřiž podachu so minjenu sobotu na kołojězbu po łužiskich wsach. Wězo běchu jej přewodźace mašiny wo tójšto sylniše a spěšniše. Tohodla stej so po starće tež dale zady do konwoja zarjadowałoj. Wjeselo wonej přiwšěm měještej. Foto: Jost Schmidtchen Młodej žonje z Bórkhamora přewzaštej nawod wulkeho trosa motorskich, kotřiž podachu so minjenu sobotu na kołojězbu po łužiskich wsach. Wězo běchu jej přewodźace mašiny wo tójšto sylniše a spěšniše. Tohodla stej so po starće tež dale zady do konwoja zarjadowałoj. Wjeselo wonej přiwšěm měještej. Foto: Jost Schmidtchen

Bórkhamor (JoS/SN). Tajke něšto njebě Motorska konwencija łužiskeje křiwicoweje ligi (Motorradconvention der Kurvenliga Lausitz) hišće dožiwiła. Sedmy raz zetkachu so bikerojo minjenu sobotu k najwjetšemu zarjadowanju gmejny Sprjewiny doł z dokładnje 210 motor­skimi. Do zhromadneje wuprawy bě nawal hoberski a organizatorojo dyrbjachu krótkodobnje při Jantarowym jězoru přidatne­ móžnosće připrawić, zo móhli motorscy swoje mašiny porjadnje wotstajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND