Mali wobornicy z wulkej sykawu

póndźela, 08. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(1 )
Pod dohladom wobornikow móžachu dźěći wčera w Smjerdźacej z originalnej wohnjowobornej sykawu pryskać.  Foto: Alfons Handrik Pod dohladom wobornikow móžachu dźěći wčera w Smjerdźacej z originalnej wohnjowobornej sykawu pryskać. Foto: Alfons Handrik

Po tym zo je hakle njedawno Smjerdźečanski młodźinski klub syły ludźi z kehelowanskim swjedźenjom přiwabił, bě to kónc tydźenja tamniša wohnjowa wobora.

Smjerdźaca (aha/SN). Třinate lěto pospochi mjeztym přewjedźechu kameradojo pod nawodom Norberta Róbla třidnjowski wotměnjawy swjedźeń, do kotrehož bě­štej sobotu zapřijaty volleyballowy turněr a njedźelu wubědźowanje woborow w hašenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND