Mali wobornicy z wulkej sykawu

póndźela, 08. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(1 )
Pod dohladom wobornikow móžachu dźěći wčera w Smjerdźacej z originalnej wohnjowobornej sykawu pryskać.  Foto: Alfons Handrik Pod dohladom wobornikow móžachu dźěći wčera w Smjerdźacej z originalnej wohnjowobornej sykawu pryskać. Foto: Alfons Handrik

Po tym zo je hakle njedawno Smjerdźečanski młodźinski klub syły ludźi z kehelowanskim swjedźenjom přiwabił, bě to kónc tydźenja tamniša wohnjowa wobora.

Smjerdźaca (aha/SN). Třinate lěto pospochi mjeztym přewjedźechu kameradojo pod nawodom Norberta Róbla třidnjowski wotměnjawy swjedźeń, do kotrehož bě­štej sobotu zapřijaty volleyballowy turněr a njedźelu wubědźowanje woborow w hašenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND