Mali wobornicy z wulkej sykawu

póndźela, 08. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(1 )
Pod dohladom wobornikow móžachu dźěći wčera w Smjerdźacej z originalnej wohnjowobornej sykawu pryskać.  Foto: Alfons Handrik Pod dohladom wobornikow móžachu dźěći wčera w Smjerdźacej z originalnej wohnjowobornej sykawu pryskać. Foto: Alfons Handrik

Po tym zo je hakle njedawno Smjerdźečanski młodźinski klub syły ludźi z kehelowanskim swjedźenjom přiwabił, bě to kónc tydźenja tamniša wohnjowa wobora.

Smjerdźaca (aha/SN). Třinate lěto pospochi mjeztym přewjedźechu kameradojo pod nawodom Norberta Róbla třidnjowski wotměnjawy swjedźeń, do kotrehož bě­štej sobotu zapřijaty volleyballowy turněr a njedźelu wubědźowanje woborow w hašenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND