Kónčny spurt za „kołć“

pjatk, 05. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanska gmejna chce so přemysłoweje přestrjenje wzdać

Hórki (JK/SN). Tež Chróšćanskim gmejnskim radźićelam njebě rozsud lochki, so dale wo wutworjenje zhromadneje přemysłoweje přestrjenje gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe prócować. Hladajo na hospodarske połoženje gmejny a njewotwidźomne wunoški hłosowachu radźićeljo jednohłósnje za to, so přemysłoweje přestrjenje wzdać. Najebać wěste lěpšiny tajkeho předewzaća steji dźě najprjedy dobro swójskeje gmejny w srjedźišću.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND