Wučbna šćežka skóncowana

srjeda, 10. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rewěrowy hajnik chce skućićelej poslednju šansu dać

Hućina (SN/MWj). Kónc zašłeho šulskeho lěta bě swět šulerjow 4. lětnika Hućinjanskeje zakładneje šule a rewěroweho hajnika w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty Steffena Krausche hišće w porjadku. Zhromadnje běchu woni zymsku lipu jako štom lěta 2016 sadźili.­ Štom wudospołnja wobstejacu wučbnu šćežku, wopřijacu wšitke dotalne štomy lěta. Kaž tamne dósta tež zymska lipa tafličku z najwažnišimi informacijemi tejele družiny. „Tale wučbna šćežka je pedagogiski poskitk šulerjam a zajimowanym pućowarjam, kotřiž chcedźa wjace wo tudyšich štomach zhonić“, rozłožuje Steffen Krausche. Tež Połpičanska šula w zelenym šćežku rady za swoje poskitki wužiwa.

Ćim bóle so nětko wustróžichu, jako dyrbjachu zwěsćić, zo bu wučbna šćežka w prózdninach po wšěm zdaću zaměrnje skóncowana. Něchtó bě wšitke informaciske taflički wotstronił a sobu wzał. „Nastata pjenježna škoda je to jedne. Hišće wjetše je přesłapjenje dźěći, kotrež běchu nalěto zahoriće štom sadźili“, so Krausche hněwa. Wosebje jeho starosći, zo bě tu něchtó najskerje cyle wotpohladnje jednał, zo by kubłanskemu programej biosferoweho rezerwata a dźěćom škodźał. Na zbožo móžachu wjacore pokiwy na skućićela zawěsćić. Zarjadnistwo bio­sferoweho rezerwata so we wobłuku swojeho přizjewjenja na policajskim rewěrje nadźija, zo jeho prawje spěšnje­ wuslědźa.

Rewěrowy hajnik Steffen Krausche chce jemu hišće poslednju šansu dać. „Jeli wón informaciske taflički prawje bórze zaso připrawi, móhli oficialnu informa­ciju pola policije cofnyć. To by tež lěpje za dźěći­ było, kotrež škodu potom snano scyła njepytnu a tež zrudne być njetrje­baja.“ Wobydlerjo, kotřiž taflički abo jednotliwe dźěle namakaja, móža je w sydle zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróžanskim Domje tysac hatow wotedać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND