Krabat prěni Leaderowy akter był

srjeda, 10. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (SN). K zazběhej Krabatoweho swjedźenja wot 12. do 14. awgusta w Kulowje wotměje so prěni dźeń, pjatk, na Starym­ dwórnišću lětuša regionalna konferenca Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty. Wona steji pod hesłom „Krabat – prěni Leaderowy akter“. Tema a časowy zwisk ze swjedźenjom njejstej připadnej. Najnowše slědźenja wo žiwjenju Jana Šadowica­, wo historiskim přikładźe Krabata, pokazuja, zo bě wón ideju regionalneho wuwića hižo­ w 17./18. lětstotku nało­žował.

Prěni raz prezentuje Krabatowy slědźer Hans-Jürgen Schröter historiske fakty a wědu, kak je Šadowic jako komander kurwjerchowskeje gardy a jako knjez Wulkoždźarowskeho wudwora w regionje z akterami dźěłał, syće natwarjał, akcije­ přewjedował a partnerstwa wu­wiwał. „Šadowic bě aktiwny regionalny manager, kiž je do přichoda myslił a žiwjenske wobstejnosće ludźi na wsach polěpšił“,­ konstatuje Schröter.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND