Kulturne zetkawanišćo faluje

wutora, 16. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hosćencarjo zwólniwi posłužby podłu pućowanskich šćežkow poskićeć

Róžant (JK/SN). W gmejnje Ralbicy-Róžant so dźěłowa skupina dale prócuje pućowanske­ šćežki wutworić. Zo bychu při naročnym dźěle – planować a na­ćisnyć móžne šćežki za pućowanje pak pěši pak z kolesom po delanskej gmejnje – dale přišli, su sej na swoje njedawne zetkanje přeprosyli hosćencarjow a poskićowarjow wšelakich posłužbow na teritoriju gmejny. W prěnim rjedźe dźěše wo to, hač su woni zwólniwi, swoje słužby podłu móžnych pućowanskich šćežkow poskićeć a atraktiwitu móžnych šćežkow polěpšić.

Zasadnje su hosćencarjo zwólniwi so wobdźělić, dźe-li wo to, turistow a hosći gmejny derje zastarać a jim přijomny přebytk w Delanach zaručić. Dźěłowa ­skupina wobroći so wosebje na ­zastu­- pjerjow wjesnych radow, wo tym rozmyslować, što je wosebiteho a wobhladanjahódneho w delanskich wjeskach. Wšitke wosebitostki měli so na gmejnje přizjewić, zo bychu je tam do ­móžnych pućowanskich šćežkow zapřijeli. To by móžny zakład był, ­tematiske šćežki wutworić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND