Kulturne zetkawanišćo faluje

wutora, 16. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hosćencarjo zwólniwi posłužby podłu pućowanskich šćežkow poskićeć

Róžant (JK/SN). W gmejnje Ralbicy-Róžant so dźěłowa skupina dale prócuje pućowanske­ šćežki wutworić. Zo bychu při naročnym dźěle – planować a na­ćisnyć móžne šćežki za pućowanje pak pěši pak z kolesom po delanskej gmejnje – dale přišli, su sej na swoje njedawne zetkanje přeprosyli hosćencarjow a poskićowarjow wšelakich posłužbow na teritoriju gmejny. W prěnim rjedźe dźěše wo to, hač su woni zwólniwi, swoje słužby podłu móžnych pućowanskich šćežkow poskićeć a atraktiwitu móžnych šćežkow polěpšić.

Zasadnje su hosćencarjo zwólniwi so wobdźělić, dźe-li wo to, turistow a hosći gmejny derje zastarać a jim přijomny přebytk w Delanach zaručić. Dźěłowa ­skupina wobroći so wosebje na ­zastu­- pjerjow wjesnych radow, wo tym rozmyslować, što je wosebiteho a wobhladanjahódneho w delanskich wjeskach. Wšitke wosebitostki měli so na gmejnje přizjewić, zo bychu je tam do ­móžnych pućowanskich šćežkow zapřijeli. To by móžny zakład był, ­tematiske šćežki wutworić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND