Planuja dalšej atrakciji při hrodźe

srjeda, 17. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Jakubecec twjerdźizna w Mortkowje je so w běhu krótkeho časa na turistiski magnet wuwiła. Nětko chce mějićel tam dalšej atrakciji natwarić. Za to je so wčera tež Łazowska gmejnska rada wuprajiła.­

Łaz (AK/SN). Ze srjedźowěkowskim sydlišćom a ze symboliskej cyrkwju ma so Jakubecec­ twjerdźizna w Mortkowje rozšěrić. K tomu je so Łazowska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wuznała. Ze štyrjomi wzdatymi hłosami radźićeljo wobzamknychu, naćisk změnjeneho twarskeho plana zjawnje wupołožić. „Njebudźe-li žanych zadźěwkow, móhło spočatk přichodneho lěta twarske prawo předležeć“, rjekny Radebergski planowar Berthold Haß.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND