Wjace wobchadneje wěstoty trěbne

štwórtk, 18. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wšědne žiwjenje w Mučowje je wšo druhe hač měrne, přetož zwjazkowa dróha B 96 ludźi chětro poćežuje. Nimo toho pobrachuja tam chódniki. Z naležnosću je so Kulowska měšćanska rada wčera na posedźenju zaběrała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND