Swěrnym kupcam dźakowna

pjatk, 19. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W swojim wobchodźe čuje so Marja Hrjehorjowa zbožowna. Wosrjedź wěcow, kotrež  sej ludźo pola njeje rady kupja abo skazaja, je so wona stała z pomocnicu a dowěrnicu – a to nic jenož nošerkow narodneje drasty. Njech so jeje nadźija na spomóžnu naslědnicu spjelni. Foto: Jan Kral W swojim wobchodźe čuje so Marja Hrjehorjowa zbožowna. Wosrjedź wěcow, kotrež sej ludźo pola njeje rady kupja abo skazaja, je so wona stała z pomocnicu a dowěrnicu – a to nic jenož nošerkow narodneje drasty. Njech so jeje nadźija na spomóžnu naslědnicu spjelni. Foto: Jan Kral

Róžant (JK/SN). Po wšěch Serbach znaty a wosebje mjez nošerkami narodneje drasty woblubowany wobchod je tón Marje Hrjehorjoweje w Róžeńće. Nimale štwórć lětstotka poskića Worklečanka potrjebu wšědneho dnja kaž tež drastu za wšitke generacije, wosebje pak dźěle katolskeje narodneje drasty abo nadobu za křesćanske swjedźenje a sakramenty.

Pomału, ale wěsće hotuje so Marja Hrjehorjowa na wuměnk. Klětu spočatk julija tak daloko budźe. Do toho woswjeći wona 6. měrca hišće slěborny wobchodny jubilej. Róžeńčanski wobchod je był a ma po woli Marje Hrjehorjoweje wostać dale synonym za poskitk pomocy w naležnosćach serbskeje drasty a katolskich swjedźenjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND