Wulka hara, mało spara

pjatk, 19. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nuknica (SN). Hudźbny festiwal při Nukničanskej skale Nukstock je skónčnje „dorosćeny“. Hižo 18. raz wotewrje towarstwo barakka lětsa wrota swojeho swjedźenišća, a to kaž kóžde lěto posledni kónc tydźenja w žnjencu, potajkim 26. a 27. awgusta. Štóž pak sej mysli, zo tam nětko wšitko měrnišo a rozumnišo wotběži, so myli. Wšako njepřijědu hudźbnicy sku­piny Dzieciuki z Běłoruskeje do Łužicy, zo bychu tu jeno sedźeli a bachtali. Ně, při jich měšeńcy punka a běłoruskeje folklory hłowy a nohi jenož tak zalětuja.

Wo haru postara so dale trashmetalowa band Mörkhimmel z Prahi. To móža so hižo wšitcy na cyłoćěłowu 100deci­belowu masažu wjeselić. Trochu dalši puć tež hudźbnicy Lötfett z delnjołužiskeho Lubina na so bjeru, zo bychu na punk-ty­piske wašnje rozkładli, čehodla Łužica smjerdźi. A zo njebychu jenož na to poskali, što so w dalokim swěće stawa, ale tež zhonili, što je doma noweho, su sej skupinje Leika z Budyšina, Cat’s eye nebula z Wotrowa a dalše přeprosyli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND