Dnjowy porjad změnić dyrbjeli

pjatk, 19. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) njemóže chorosće dla tuchwilu swoje zastojnstwo wukonjeć. Wčerawše posedźenje gmejnskeje rady nawjedowaše tuž zastupowacy wjesnjanosta Tomaš Bjeńš (Delanske wolerske zjednoćenstwo). Tohodla su tež dnjowy porjad změnić dyrbjeli.

Róžant (JK/SN). Samo na sebi běchu radźićeljo wčera z wulkimi wočakowanjemi na posedźenje w Róžeńće přichwatali. Měješe dźě wo to hić, kak so gmejna dale prócuje twarić nowu pěstowarnju w Ralbicach. Jako zamołwity za twarstwo w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe bě so Hubertus Ryćer tež wosebje na to přihotował. Dokelž pak je nahle schorjeł, njemóžachu nětko wo tym rěčeć. Wšako nimaja ani Tomaš Bjeńš ani radźićeljo dokładny přehlad wo naležnosći. Tohodla tónle dypk z dnjoweho porjada šmórnychu, runje tak tež ležownostne naležnosće gmejny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND