Krótkopowěsće (31.08.16)

srjeda, 31. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Inwestuja do noweho labora

Budyšin. Sakska inwestuje do Budyskeje powołanskeje akademije 5,9 milionow eurow za nowy labor. Tole zdźěli wčera statny managament za imobilije a twarstwo w Drježdźanach. Nowotwar z cyłkownje 1 000 kwadratnymi metrami wužitneje płoniny ma hač k zymskemu semestrej 2017/2018 nastać a studentam moderne techniske wuměnjenja skićić.

Wot lěta 2017 mjenje płaćić

Berlin/Budyšin. Na wodźerjow awtow w Budyskim wokrjesu čaka klětu lěpše zastopnjowanje jich rukowanskeho zawěsćenja. Tole zdźěli dźensa Němska zawěsćenska towaršnosć w Berlinje. Mjez druhim płaći­ wolóženje tež za Rudnohorinski wokrjes. We wšěch tamnych wo­krjesach Sakskeje wostanje­ wšitko při starym. Zakład zastopnjowanja twori škodowa bilanca po njezbožach.

Zatajany pralěs

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND