Krótkopowěsće (31.08.16)

srjeda, 31. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Inwestuja do noweho labora

Budyšin. Sakska inwestuje do Budyskeje powołanskeje akademije 5,9 milionow eurow za nowy labor. Tole zdźěli wčera statny managament za imobilije a twarstwo w Drježdźanach. Nowotwar z cyłkownje 1 000 kwadratnymi metrami wužitneje płoniny ma hač k zymskemu semestrej 2017/2018 nastać a studentam moderne techniske wuměnjenja skićić.

Wot lěta 2017 mjenje płaćić

Berlin/Budyšin. Na wodźerjow awtow w Budyskim wokrjesu čaka klětu lěpše zastopnjowanje jich rukowanskeho zawěsćenja. Tole zdźěli dźensa Němska zawěsćenska towaršnosć w Berlinje. Mjez druhim płaći­ wolóženje tež za Rudnohorinski wokrjes. We wšěch tamnych wo­krjesach Sakskeje wostanje­ wšitko při starym. Zakład zastopnjowanja twori škodowa bilanca po njezbožach.

Zatajany pralěs

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND