Zajimawa pokazka w cyrkwi

pjatk, 02. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Eberhard Zobel we wustajeńcy wo Wilhelmje Waltheru, kotraž je tuchwilu w Smječkečanskej cyrkwi widźeć.  Foto: Andreas Kirschke Eberhard Zobel we wustajeńcy wo Wilhelmje Waltheru, kotraž je tuchwilu w Smječkečanskej cyrkwi widźeć. Foto: Andreas Kirschke

W hornjołužiskim regionje njeje runjewon wšědne, zo w cyrkwi wustajeńcu pokazuja. Jedna tajka wo sławnym molerju a rysowarju je nětko w Smječkečanskim Božim domje widźeć.

Smječkecy (AK/SN). Jeho najsławniša twórba je Ćah wjerchow w Drježdźanach, hdźež su widźeć sakscy regenća wot lěta 1127 hač do 1904. Stawizniski moler, rysowar­ a wučer prof. Wilhelm Walther (1826–1913) je w Sakskej, Čěskej a Šwicarskej hłuboke slědy zawostajił. „Wón bě jara mnohostronska, swětej wotewrjena a kreatiwna wosobina. W našej cyrkwi wisa jeho wolijowa mólba ‚Dobry pastyr‘ z lěta 1901“, praji Eberhard Zobel z Kamjenca. Wot lěta 1984 je wón čłon cyrkwinskeho předsydstwa Smječkečanskeje ewangelskeje wosady. Hač do kónca lěta skedźbnja tam wustajeńca na žiwjenje a skutk Wilhelma Walthera.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND