Hobbyjowi wuměłcy wustajeja

wutora, 06. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na dworowym swjedźenju we Wulkich Ždźarach pobychu tež Silke Mickel, Horst Pethow a Ingrid Stiller (wotlěwa) w hobbyjowej wustajeńcy.  Foto: Heinz Hirschfeld Na dworowym swjedźenju we Wulkich Ždźarach pobychu tež Silke Mickel, Horst Pethow a Ingrid Stiller (wotlěwa) w hobbyjowej wustajeńcy. Foto: Heinz Hirschfeld

Wulke Ždźary (HH/SN). Kołowokoło Krabatoweho noweho wudwora we Wulkich Ždźarach su wjesnjenjo a jich hosćo minjeny kónc tydźenja swój jědnaty dwo­rowy swjedźeń přewjedli. Krótko do tohole podawka njeměješe nowe zjawne hrajkanišćo za Krabatowym wudworom hišće žane mjeno. We wjesnej radźe pak běchu sej hižo přezjedni, zo ma dyrdomdejnišćo „Koboldplatz“ rěkać. Na wulkej drjewjanej tafli je tele mjeno nětko za­dypane. Za serbskim wotpowědnikom bohužel podarmo pytaš.

Prěni raz poskićachu na swjedźenju składnosć, sej swoju wjes wothorjeka z helikoptera wobhladać, štož su mnozy wužiwali. Za njedźelny zhromadny kofej běchu hospozy 15 tykancow napjekli, kotrež dachu sej wopytowarjo słodźeć, mjeztym zo program na jewišću sćěhowachu. Šarmantnje po programje wjedła je Elvira Hantschke jako nuznikowa žona Elli. Wona připowědźi mjez druhim měšany chór Krabatoweho a domizniskeho towarstwa, linedance-skupinu, karnewalowe towarstwo a nic naposledk wjesnu dźiwadłowu skupinu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND