Kreatiwne susodstwo wuznamjenjene

wutora, 06. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku swojeho dobrowólneho ekologiskeho lěta we Wojerowskim zwěrjencu rozłoži Emily Seliger minjenu sobotu Ronnyjej Jurackej a dźowce Jenny (wotlěwa) kófer wo škiće družin zwěrjatow.  Foto: Andreas Kirschke We wobłuku swojeho dobrowólneho ekologiskeho lěta we Wojerowskim zwěrjencu rozłoži Emily Seliger minjenu sobotu Ronnyjej Jurackej a dźowce Jenny (wotlěwa) kófer wo škiće družin zwěrjatow. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Móhłrjec dwójne wjeselo knježeše minjenu sobotu na 38. zwěrjencowym swjedźenju we Wojerowskim zwěrjencu. Po třilětnej přestawce su tam tajki swjedźeń znowa organizowali. Nimo toho přijimaštej zwěrjenc a susodny měšćanski muzej zhromadnje wosebite wuznamjenjenje. Za zhromadnosć wobeju zarjadnišćow, za jeju kreatiwnu kooperaciju a za wutworjenje zhromadneje syće počesćištej jej inicia­tiwa „Němska – kraj idejow“ a Němska banka we wobłuku 11. cyłozwjazkoweho wubědźowanja „Wuznamjenjene městna w kraju idejow“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND