Kupać so na swójske riziko

srjeda, 07. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wuchowanski płuwar Józef Cwikowski stara so z płuwanskim mištrom Berndom Noackom w Porchowje wo to, zo bychu so tam ludźo wěsće kupać móhli a zo njeby so nichtó do žiwjenskeho stracha dóstał. Foto: Měrćin Weclich Wuchowanski płuwar Józef Cwikowski stara so z płuwanskim mištrom Berndom Noackom w Porchowje wo to, zo bychu so tam ludźo wěsće kupać móhli a zo njeby so nichtó do žiwjenskeho stracha dóstał. Foto: Měrćin Weclich

Dźěl łužiskich wodźiznow je prawidłownje wobstražowany

Třinaće lět mjeztym je Józef Cwikowski w Porchowskej kupjeli wuchowanski płuwar. Nawuknył je to z Pólskeje pochadźacy w Halštrowskej wódnej straži. Tamnišemu towarstwu přisłuša tuchwilu wjace hač sto čłonow, mjez druhim tež z Chrósćic. Straža so wosebje wo to stara, zo by prawidłownje wuchowanskich płuwarjow wukubłała, kotřiž za to wotpowědny certifikat dóstanu. Naprašowanje za kursami je w Halštrowje dosć wulke, tak zo towarstwo po słowach Józefa Cwikowskeho z dorostom žane starosće nima. Mjez čłonami su tež dźěći, kotrež potom pozdźišo čestnohamtsce jako wuchowanscy płuwarjo skutkuja. Ći dźě su jara trěbni, w zjawnych kupjelach kaž tež při wodźiznach łužiskeje jězoriny.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Štóž chce so w Němskopazličanskim wulkohaće kupać, to smě, ale jenož na swójske riziko. Wuchowanskeho płuwarja tam žanoho nimaja. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND