Kupać so na swójske riziko

srjeda, 07. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wuchowanski płuwar Józef Cwikowski stara so z płuwanskim mištrom Berndom Noackom w Porchowje wo to, zo bychu so tam ludźo wěsće kupać móhli a zo njeby so nichtó do žiwjenskeho stracha dóstał. Foto: Měrćin Weclich Wuchowanski płuwar Józef Cwikowski stara so z płuwanskim mištrom Berndom Noackom w Porchowje wo to, zo bychu so tam ludźo wěsće kupać móhli a zo njeby so nichtó do žiwjenskeho stracha dóstał. Foto: Měrćin Weclich

Dźěl łužiskich wodźiznow je prawidłownje wobstražowany

Třinaće lět mjeztym je Józef Cwikowski w Porchowskej kupjeli wuchowanski płuwar. Nawuknył je to z Pólskeje pochadźacy w Halštrowskej wódnej straži. Tamnišemu towarstwu přisłuša tuchwilu wjace hač sto čłonow, mjez druhim tež z Chrósćic. Straža so wosebje wo to stara, zo by prawidłownje wuchowanskich płuwarjow wukubłała, kotřiž za to wotpowědny certifikat dóstanu. Naprašowanje za kursami je w Halštrowje dosć wulke, tak zo towarstwo po słowach Józefa Cwikowskeho z dorostom žane starosće nima. Mjez čłonami su tež dźěći, kotrež potom pozdźišo čestnohamtsce jako wuchowanscy płuwarjo skutkuja. Ći dźě su jara trěbni, w zjawnych kupjelach kaž tež při wodźiznach łužiskeje jězoriny.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Štóž chce so w Němskopazličanskim wulkohaće kupać, to smě, ale jenož na swójske riziko. Wuchowanskeho płuwarja tam žanoho nimaja. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND