Nowa sportownja budźe mjeńša

srjeda, 07. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Změnjene plany za šulski centrum načinjeja přidatne wudawki

Slepo (AK/SN). Němsko-serbski šulski centrum twarić wostanje dale zaměr Slepjanskeje gmejny. K tomu wuznachu so jeje radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju. Woni wobzamknychu planować dwupolowu sportowu halu za šulski kompleks. Spočatnje bě třipolowa hala předwidźana. Plany, ju na dwupolowu změnić, načinjeja přidatne wudawki ně­hdźe miliona eurow. „Woznamjenja to, zo swójsku hornju hranicu 24 milionow eurow za šulski centrum njedodźeržimy“, chcyše gmejnski radźićel Matthias Jainsch wědźeć. „Je naš tehdyši rozsud hišće wěsty?“ Wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) wobkrući, zo wostanje 24 milionow eurow hornja hranica. Na tym so ničo njezměni. Gmejna dyrbi nětko puće namakać, kak móža milion eurow přidatnych wudawkow na druhim městnje zalutować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND