Zeleny swjedźeń bjez wulkeho wabjenja wušoł

srjeda, 07. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Běłowodźanska butrowa žona Christel Jaschke je swoje wudźěłki minjeny  kónc tydźenja  w Nowym Měsće nad Sprjewju poskićała.  Foto: Jost Schmidtchen Běłowodźanska butrowa žona Christel Jaschke je swoje wudźěłki minjeny kónc tydźenja w Nowym Měsće nad Sprjewju poskićała. Foto: Jost Schmidtchen

Nowe Město (JoS/SN). Po skromnych započatkach je so tak mjenowany zeleny swjedźeń hońtwjerskeho drustwa Nowe Město nad Sprjewju z ludowym swjedźenjom za insiderow stał. Započeli běchu z dwulětnym zetkanjom hajnikow při hajnkowni. Po tym zo bě z europskim zetkanjom Nowych Městow we wsy nahladne swjedźenišćo nastało, je hońtwjerske drustwo rozsudźiło, nowu městnosć tež za sebje wužiwać a so wšitkim wobydlerjam wotewrěć. To ma mjeztym dobru tradiciju, kaž so minjeny kónc tydźenja­ znowa pokaza.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND