Zeleny swjedźeń bjez wulkeho wabjenja wušoł

srjeda, 07. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Běłowodźanska butrowa žona Christel Jaschke je swoje wudźěłki minjeny  kónc tydźenja  w Nowym Měsće nad Sprjewju poskićała.  Foto: Jost Schmidtchen Běłowodźanska butrowa žona Christel Jaschke je swoje wudźěłki minjeny kónc tydźenja w Nowym Měsće nad Sprjewju poskićała. Foto: Jost Schmidtchen

Nowe Město (JoS/SN). Po skromnych započatkach je so tak mjenowany zeleny swjedźeń hońtwjerskeho drustwa Nowe Město nad Sprjewju z ludowym swjedźenjom za insiderow stał. Započeli běchu z dwulětnym zetkanjom hajnikow při hajnkowni. Po tym zo bě z europskim zetkanjom Nowych Městow we wsy nahladne swjedźenišćo nastało, je hońtwjerske drustwo rozsudźiło, nowu městnosć tež za sebje wužiwać a so wšitkim wobydlerjam wotewrěć. To ma mjeztym dobru tradiciju, kaž so minjeny kónc tydźenja­ znowa pokaza.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND