Zasłuža sej respekt

štwórtk, 08. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Móžu so hišće derje dopomnić, kak sym jako dźěćo w 70tych lětach z Radworskeho dwórnišća z ćahom do Budyšina abo do Njeswačidła jěł. W někajkim róžku předawachu­ jězdźenki, štož běchu małe papjercowe wotrězki, kotrež wućišćachu z wulkeje ridrowaceje mašiny. Z woknow dołheje čakanskeje hale sym potom na kolije wudźěrał, kaž zo by wulki dyrdomdej na mnje čakał. Po telko lětach zaso raz tam zastupić bě wóndano wulce zajimawe, jako so z wobsedźerku zetkach. Štož je sej Jěwa-Marja Chěžcyna ze swojej swójbu a z partnerami tam předewzała, zasłuža sej najwjetši respekt. Nic jeno, zo su nětko zaso bydlenja wobydlene, tež z projekta inkluzije móhło něšto zajimaweho wurosć, štož by na dobro wšitkich było. Tohodla móžu wam jenož poručić: Wobhladajće sej Radworske dwórnišćo njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika.

Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND