Nowe žiwjenje na dwórnišću

štwórtk, 08. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Zo su na Radworskim dwórnišću něhdy ćahi zastawali, wo tym swědča jenož hišće wobrazy. Jedyn tajki dźeržitej tule Jěwa-Marja Chěžcyna a Rafaela Wićazowa (wotprawa). Kotre plany wonej z dwórnišćom matej a što je so tam dotal hižo činiło, wo tym móža so zajimcy njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika wobhonić.  Foto: Marian Wjeńka Zo su na Radworskim dwórnišću něhdy ćahi zastawali, wo tym swědča jenož hišće wobrazy. Jedyn tajki dźeržitej tule Jěwa-Marja Chěžcyna a Rafaela Wićazowa (wotprawa). Kotre plany wonej z dwórnišćom matej a što je so tam dotal hižo činiło, wo tym móža so zajimcy njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika wobhonić. Foto: Marian Wjeńka

Přewšo zajimawy cil njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika

Radwor (SN/MWj). Časy, zo sy z Radworskeho dwórnišća z ćahom do Budyšina abo do Wojerec jěć móhł, drje su dawno nimo a so z wěstosću tež njenawróća. Ale na to dopominać móžeš so njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika. Potom móžeš sej tam čakansku halu runje tak wobhladać kaž bywšu Mitropu a rumnosć, z kotrejež běchu ně­hdy přez wokno małe papjercowe jězdźenki předawali. Posledni ćah z Radworja je 1998 wotjěł, a před dźesać lětami su tež kolije wotstronili. Ale na wobrazach z dawnych časow a z nowymi idejemi Ra­dworske dwórnišćo takrjec z rowa stawa. Zo je to scyła móžno, je skutk Jěwy-Marje Chěžcyneje a jeje mandźelskeho Tina z Boranec. Wonaj staj so móhłrjec do dwórnišća zalubowałoj a jón lěta 2011 kupiłoj. „Běch wo tymle twarjenju přemóžena a widźach, zo chowa wone wulki potencial we sebi“, powěda rodźena Chelnjanka. Po tym zo daštaj wonaj jako prěnje by­wšu wačokownju ponowić, zapo­češtaj 2014 wobstejace bydlenja wutwarjeć. Wšitke štyri su dźensa wobydlene.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND