Puć zwjazuje dźesać wěžow

pjatk, 09. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Znate a njeznate twarjenja na dnju wotewrjeneho pomnika přistupne

Budyšin (SN/MWj). Budźe-li wjedro zajutřišim tak ćopłe a słónčne, kaž je wjedrarjo wěšća, móhli na dnju wotewrjeneho pomnika z rekordnymi ličbami wopytowarjow ličić. Pod hesłom „Zhromadnje pomniki zachować“ móžeš sej na njeličomnych městnach tež w Hornjej Łužicy domy a twarjenja – znate a njeznate – wobhladać, kotrež su hewak njepřistupne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND