Njesłuchać je wulki problem

póndźela, 12. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pod hesłom „Politika na statoku“ su wobydlerjo a politikarjo wčera w stejnišću Budyskeho powołanskokubłanskeho centruma na Židowskej 1 čiły dialog hajili. Zarjadowanje bě poskitk anga­žowanych Židowčanow k 1. Budyskim tydźenjam demokratije.

Budyšin (SN/at). Cyłu chwilu je Marko Šiman (CDU), zapósłanc Sakskeho krajneho sejma, słuchał, na to pak jima so słowa. „Wobdźělenje wobydlerjow je daloko preč wot wopřijeća demokratije“, wón rjekny a doda, zo poćahuje so wuprajenje na jeho wobkedźbowanja minjeneju dweju lět wot komunalneje hač do krajneje runiny. Wón ma za problematiske, zo zastupjerjo zarjadnistwow na wobydlerjow njesłuchaja. Přechětře je při namjetach rěč wo tym, zo „so to njehodźi“, byrnjež wotpokazanje njewobkrućene wostało. Mjez wobydlerjemi nasta zaćišć, zo njejsu zarjadnistwa scyła zwólniwe, so z jich myslemi bliže zaběrać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND