Wrota statokow šěroko wočinjene

wutora, 13. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Gabriela Linakowa, Waltraud Hartmannowa (wotlěwa) a dalše žony Ćišćanskeje serbskeje rejwanskeje skupiny su za dworowy swjedźeń žnjowe króny a wěncy nawili.  Wone budu sobotu na Holderec statoku widźeć.  Foto: Johann Tesche Gabriela Linakowa, Waltraud Hartmannowa (wotlěwa) a dalše žony Ćišćanskeje serbskeje rejwanskeje skupiny su za dworowy swjedźeń žnjowe króny a wěncy nawili. Wone budu sobotu na Holderec statoku widźeć. Foto: Johann Tesche

Pjaty raz přewjedu přichodnu sobotu, 17. septembra, w Ćisku dworowy swjedźeń­. Hižo wječor do toho jón pola Lohrec/Ludwigec z poskićenjemi młodych­ hudźbnikow zahaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND