Wuwinowanje a wjele lět jastwa

pjatk, 16. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

W jednanju wo Budyske rubjene časniki w nowembru 2015 je sudnistwo wusudaj wuprajiło. Wonej njemóhłoj rozdźělnišej być. Mjeztym zo dyrbi 29lětny Wojciech K. šěsć lět do jastwa, bu 23lětny Wojciech W. wuwinowany.

Sudnica Carmen Becker je w swojim wopodstatnjenju wusudow hišće raz njewšědne­ wuwiće procesa w běhu jeho štyrjoch jednanskich dnjow zjimała, štož na kóncu k tomu wjedźeše, zo so podhlad přećiwo Wojciechej W. kaž pucher pukny. Statny rěčnik Peter Terres bě do toho w swojim pledoajeju sydom lět a dźewjeć­ měsacow jastwa za Wojciecha K. žadał. Na zakładźe namakanych slědow DNA w jednej rukajcy a na masce ma wón za dopokazane, zo bě starši wobskorženy­ na njeskutku wobdźěleny. „Njeje­ žanych wolóžacych, ale wjele po­ćežowacych faktorow“, wobkrući Terres jasnje nad minimalnym chłostanjom pjeć lět ležacy namjet statneho rěčnistwa. Při nadpadźe­ bu trašacy płun jako bróń zasadźeny, štož je k strowotniskim poćežowanjam nadpadnjeneho Budyskeho juwelěra a jeho dźowki wjedło. Tež hódnota rubizny nimale 12 000 eurow je poćežowacy faktor.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND