Wuwinowanje a wjele lět jastwa

pjatk, 16. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

W jednanju wo Budyske rubjene časniki w nowembru 2015 je sudnistwo wusudaj wuprajiło. Wonej njemóhłoj rozdźělnišej być. Mjeztym zo dyrbi 29lětny Wojciech K. šěsć lět do jastwa, bu 23lětny Wojciech W. wuwinowany.

Sudnica Carmen Becker je w swojim wopodstatnjenju wusudow hišće raz njewšědne­ wuwiće procesa w běhu jeho štyrjoch jednanskich dnjow zjimała, štož na kóncu k tomu wjedźeše, zo so podhlad přećiwo Wojciechej W. kaž pucher pukny. Statny rěčnik Peter Terres bě do toho w swojim pledoajeju sydom lět a dźewjeć­ měsacow jastwa za Wojciecha K. žadał. Na zakładźe namakanych slědow DNA w jednej rukajcy a na masce ma wón za dopokazane, zo bě starši wobskorženy­ na njeskutku wobdźěleny. „Njeje­ žanych wolóžacych, ale wjele po­ćežowacych faktorow“, wobkrući Terres jasnje nad minimalnym chłostanjom pjeć lět ležacy namjet statneho rěčnistwa. Při nadpadźe­ bu trašacy płun jako bróń zasadźeny, štož je k strowotniskim poćežowanjam nadpadnjeneho Budyskeho juwelěra a jeho dźowki wjedło. Tež hódnota rubizny nimale 12 000 eurow je poćežowacy faktor.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND