Podadźa so na slědy Jurja Brězana

pjatk, 16. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Worklecy. Před wjele lětami bě tež Jurij Brězan šuler Worklečanskeje šule. K spominanju na njeho a składnostnje jeho lětušich 100. posmjertnych narodnin po- dadźa so zajimcy štwórtk, 29. septembra, na jeho šulski a tworjenski puć. Na wšelakich stacijach móža so z jeho žiwjenjom a z jeho twórbami rozestajeć. Šu­lerjo a wučerjo Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ čitaja z twórbow spisowaćela a wobrubja je z hudźbnymi chłóšćenkami. Puć powjedźe wot ródneho domu njedaloko Worklečanskeje kapałki, hač na Brězanec zahrodu w Hornim Hajnku. Zarjadowanje započnje so w 17 hodź a skónči so ně­hdźe w 20 hodź. při lěhwowym wohenju. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND