Zhubja drohotny čas

wutora, 27. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wonkowny posudźowar za wohnjowoborny plan trěbny abo nic?

Wulka Dubrawa (CK/SN). Swój wohnjowoborny plan chce Wulkodubrawska gmejna dale wjesć a wudospołnić. To je trjeba, zo by spěchowanske srědki za hižo dołho planowanu nowu gratownju w Klukšu dóstała, wobkrući wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Do plana maja so tajke změny zapisać kaž nakup noweho jězdźidła, přidatne městno za hašensku wodu a dalše. Štyri inženjerske běrowy su poskitk wotedali. Wone žadaja sej mjez 6 900 a 10 200 eurami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND