Zhubja drohotny čas

wutora, 27. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wonkowny posudźowar za wohnjowoborny plan trěbny abo nic?

Wulka Dubrawa (CK/SN). Swój wohnjowoborny plan chce Wulkodubrawska gmejna dale wjesć a wudospołnić. To je trjeba, zo by spěchowanske srědki za hižo dołho planowanu nowu gratownju w Klukšu dóstała, wobkrući wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Do plana maja so tajke změny zapisać kaž nakup noweho jězdźidła, přidatne městno za hašensku wodu a dalše. Štyri inženjerske běrowy su poskitk wotedali. Wone žadaja sej mjez 6 900 a 10 200 eurami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND