Wulki zajim za přetwarjenu bywšu šulu

wutora, 27. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Cornelia Rienecker (nalěwo) z Noweje Wsy pola Njeswačidła budźe nowy dom nawjedować a je sobotu na mnohe prašenja wotmołwjała.  Foto: Lucija Rubinowa Cornelia Rienecker (nalěwo) z Noweje Wsy pola Njeswačidła budźe nowy dom nawjedować a je sobotu na mnohe prašenja wotmołwjała. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło. (LR/SN) Na dźeń wotewrjeneho twarnišća je minjenu sobotu wjednistwo hladanskeje słužby Advita do bywšeje Njeswačanskeje šule přeprosyło. Šulu přetwarjeja na dom z bydlenjemi z wobstajnym hladanjom, z móžnosćemi dnjoweho hladanja a z bydlenjemi za ludźi, kotřiž ćerpja na demencu.

W prědnim dźělu delnjeho poschoda su rumnosće za dnjowe hladanje. Wo něhdźe 30 ludźi móža so tam wšědnje starać. Bydlenja z wobstajnym hladanjom su swětłe a změja tež mjeńše te­rasy z widom na rjany Njeswačanski park. Pjeć bydlenjow wobsteji z dweju stwow, 18 bydlenjow z jedneje. Kuchnička je w stwě integrowana. Wězo ma kóžde bydlenje k tomu rjanu wulku kupjel a separatny zachod. Wuhotować móže a dyrbi sej wobydler swoje nowe doma po swojich přećach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND