Za parkowanišća a zelenišća

srjeda, 28. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tež tule při starym pósće, hdźež so Friedrichowa a Cyrkwinska zetkatej, ma so Wojerowske stare město po woli měšćanskich radźićelow atraktiwniše stać. W pozadku je widźeć Janska cyrkej.  Foto: Andreas Kirschke Tež tule při starym pósće, hdźež so Friedrichowa a Cyrkwinska zetkatej, ma so Wojerowske stare město po woli měšćanskich radźićelow atraktiwniše stać. W pozadku je widźeć Janska cyrkej. Foto: Andreas Kirschke

Koncept wotpočowaceho wobchada we Wojerecach diskusiju zbudźił

Wojerecy (AK/SN). Ze zaměrnymi naprawami ma so Wojerowske stare město atraktiwniše stać. „Hłowny zaměr je wu­tworić měšćansku milu z wosebitej identitu, kotraž k flaněrowanju, wuchodźowanju a posydnjenju přeproša“, rozłoži architekt a měšćanski planowar Michael Kroll na wčerawšim posedźenju měšćanskich radźićelow. Woni wobzamknychu, koncept wotpočowaceho wobchada za stare město dale wjesć. W nim je mjez druhim zapisane rozšěrić parkowanišćo na Bělidłowej hasce (Bleichgässchen), natwarić dalše parkowanišća na Nowym torhošću, powjetšić ličbu městnow při nowej radnicy a porjeńšić parkowanišćo na Pforzheimskim naměsće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND