Zelena swěca za přemysło

srjeda, 28. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Z předpisami za wobtwarjenje w Budyšinje-Lětonju je Kubšiska gmejna twarske prawo za zasydlenje přemysłowych předewzaćow wutworiła. Potencielneho inwestora tež hižo maja.

Kubšicy (CK/SN). Za lětanišćo Budyšin-Lětoń su Kubšiscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju twarski plan schwalili. Zaměr je, zo móža njewužiwane płoniny při starym tankowym składźe, za kotrež zwjazkowy lětarski zarjad přisłušny njeje, za přemysło wužiwać. Lisćina ze 24 kriterijemi naliča, što wšo dowolene njeje. Mjez druhim su to drobnowikowanje, masowe plahowanje skotu abo spalernja wotpadkow. Industrijne zawody smědźa so jenož we wobmjezowanej měrje zasydlić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND