Dobrowólnje w Lipju dźěłać

srjeda, 19. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tež z Wettinskeho naměsta měł wopytowar w Lipju po planach Clemensa Bejmaka zaso rjany wuhlad na klóšter Marijinu hwězdu měć. Foto: Marian Wjeńka Tež z Wettinskeho naměsta měł wopytowar w Lipju po planach Clemensa Bejmaka zaso rjany wuhlad na klóšter Marijinu hwězdu měć. Foto: Marian Wjeńka

Zo by so Lipjo w Pančicach-Kukowje zaso z woprawdźitym parkom stało, za to su na přikład Drježdźanscy studenća lětsa hižo pilnje dźěłali. Přichodnu sobotu su nětko wobydlerjo namołwjeni, so dobrowólnje gratu přimać.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hižo lětsa w aprylu na nalětnim wuchodźowanju je Clemens Bejmak nazymsku dźěłowu akciju w Lipju w Pančicach-Kukowje připowědźił. „Nětko je prawy čas, ju přewjesć, dokelž smědźa so štomy a kerki zaso rězać“, rozłoži Miłočanski krajinowy architekt, kiž je so w swojim diplomowym dźěle z tym zaběrał, kak móhł z Lipja zaso woprawdźity park nastać. Sobotu, 22. oktobra, wón wot 9 do 14 hodź. wšitkich wobydlerjow – nic jeno z Pančic-Kukowa – namołwja, so za tónle zaměr sobu gratu přimać.

Městnosći zasadźenja budźetej wot pomnika Ćišinskeho do směra na Swinjarnju za Młynskej hrjebju kaž tež tak mjenowane Wettinske naměsto na tamnym boku puća bjezposrědnje při Klóšterskej wodźe. Na woběmaj blakomaj ma so retomas mjeńšich a hižo wjetšich štomikow zwutorhać. Wone tuchwilu optiskim wóskam na klóšter Marijinu hwězdu zadźěwaja. „Runje tele wóski pak su tak jara powabliwe za Lipjo a je hakle prawje jako park skutkować dadźa“, rozłoži Clemens Bejmak. Tohodla so krajinowy architekt ze swójskej firmu tež čestnohamtsce a bjez płaćenja za tónle projekt tak jara zasadźuje.

Wón by so wjeselił, by-li sobotu prawje wjele pomocnikow přišło. Sobu přinjesć měli woni jeničce łopać, wotpowědnu drastu, krute črije, čapku přećiwo zymje, dźěłanske rukajcy „a předewšěm dobru naladu za bjesadu ze susodami a přećelemi“, namołwja Clemens Bejmak. W pawiljonomaj při pomniku Ćišinskeho chce wón plany powěsnyć, kak měło Lipjo zaso raz wupadać. Wo napoje a zakuski postara so klóšter Marijina hwězda. Dokelž maja čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow hižo dobre nazhonjenja při rjedźenju wokoło pomnika Ćišinskeho, su tež woni namołwjeni, so sobotu wobdźělić. Komuž so wšón čas njehodźi, njech přińdźe jenož něšto hodźin.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND