Wubědźowanje dale w gmejnje

srjeda, 19. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Triatlon z wysokej kwalitu a sylnje zwjazany z regionom

Łaz (AK/SN). Po wšej Němskej wuznamny triatlon „KnappenMan“ ma so dale při Třižonjanskim jězoru we Łazowskej gmejnje wotměwać. „Chcemy wysoku kwalitu wobchować, lokalne předewzaća zapřijeć a dale partner Łazowskeje gmejny być. Móžemy region z tym skrućić, zo wo nim rěčimy a jón zwičnjamy“, podšmórny prezident sportoweho zwjazka Łužiska jězorina Torsten Kilz na wčerawšim posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady. Jeje čłonojo přiwzachu dźak sportoweho zwjazka za wjelelětne a wobstajne zhromadne dźěło. Wuraznje dźakowaše so Kilz wjace hač sto pomocnikam, kotřiž triatlon při organizowanju a přewjedźenju podpěruja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND