Před wulkimi inwesticijemi poručenje

wutora, 25. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjesny sejmik rekordny dwójny etat wobzamknył

Budyšin (SN/at). Wobšěrny dwójny etat wokrjesa Budyšin za lěće 2017/2018 je wobzamknjeny. Wokrjesny sejmik je dokument na swojim posedźenju wčera z pjeć hłosawzdaćemi wobzamknył. Wón wučinja 2017 nimale 514 milionow eurow, 2018 je to 513 milionow eurow, telko kaž ženje do toho. Wulke stopnjowanje porno lětušemu (471 mio. eurow) zwisuje z wutwarom spěšneho interneta, za kotryž inwestuja přichodnej lěće stajnje 64 mio. eurow. Wokrjesny wotedawk zniža wo 0,5 na 32,0 procentow.

Budyski wokrjes je w dobje 2014–2016 z 62 eurami na wobydlerja dwójce telko inwestował, kaž je to sakski přerězk z 30 eurami na wobydlerja. To so z wu­twa­rom interneta přichodnej lěće samo potroji. Bjez spěšneho interneta planuje wokrjes 2017 za inwesticije 30,6 milionow eurow, lěto pozdźišo 35,3 miliony eurow. Srědki su předwidźane mjez druhim za dokónčenje noweho twarjenja za Budyski powołanskošulski centrum za hospodarsku a techniku, za wukmanjenje šulskeho stejnišća Kamjenc, ale tež za přetwar a rozšěrjenje wyšeje šule a nowotwar sportoweje hale w Barće, gmejna Malešecy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND