Serbski krosnowar nakupowansku nóc wobohaćił

póndźela, 24. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na runje tak jednore kaž originelne wašnje su tež młodostni minjeny pjatk nakupowansku nóc w Kulowje wobohaćili.  Foto: Heinz Hirschfeld Na runje tak jednore kaž originelne wašnje su tež młodostni minjeny pjatk nakupowansku nóc w Kulowje wobohaćili. Foto: Heinz Hirschfeld

Kulow (HH/SN). Z atraktiwnymi idejemi je něhdźe 20 wikowarjow, towarstwow a priwatnikow minjeny pjatk mjeztym hižo dźewjatu Kulowsku nakupowansku nóc wobohaćiło. Prěni raz je so Kulowske towarstwo wudźerjow na nakupowanskej nocy wobdźěliło a wulki akwarij z domjacymi rybami nastajiło. Nimo toho běchu čłonojo towarstwa před zawěsćernju swojeho předsydy Gerolda Kochty mobilnu sušernju rybow natwarili. Jeje wudźěłki mnozy na městnje woptachu. Hnydom w susod­stwje je towarstwo Zelena­ garda swoju wosebitu cocktailowu baru nastajiło. Towarstwo swjećeše runje pjatk swoje dźesaćlětne wobstaće. Dalše młodźinske towarstwo je před jednym z Kulowskich wobchodow lěhwowy woheń zamiškriło, tež Sulšečanski krosnowar Achim Mič ze swojimi akordeonowymi zynkami k poradźenju nakupowanskeje nocy přinošowaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND