Bolostne, ale trěbne rozsudy

pjatk, 28. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (JK/SN). Po tym zo předleži wotličenje wobhospodarjenskich kóštow za Njebjelčansku pěstowarnju, měješe gmejnska rada wčera wječor njedźakowny nadawk, wo tym rozsudźić, zo wot januara­ staršiski podźěl zwyša. Po napjatej, ale přiwšěm wěcownej diskusiji wobzamknychu radźićeljo z jednym napřećiwnym hłosom, zwyšić přinošk za pěstowarske městno wo wosom eurow na 110 a za žłobikowe wot dotal 170 na 180 eurow měsačnje. Dale dyrbjachu na poručenje krajneje direkcije zwyšić ležownostnej dawkaj A a B. Posledni raz běchu sadźbu za njej w lěće 2012 zwyšili. Wot klětušeho změni so sadźba za ležownostny dawk A za pola a łuki wot 305 na 320 a dawk B za wobtwarjene ležownosće wot 398 na 420 procentow. Přemysłowy dawk so njezměni. Nowy popłatk za pěstowarnju a sadźby za ležownostne dawki leža po słowach wjesnjanosty Tomaša Čor­na­ka (CDU) w přerězku gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe.

Fachowc na polu permakultury Thomas Noack předstaji Njebjelčanskim gmejnskim radźićelam wčera iniciatiwu „Jědźna gmejna“. Zaměr a wobsah iniciatiwy je, na wsach móžne ležownosće wužić a sad abo zeleninu za powšitkownu potrjebu plahować. Tak ma so napohlad wsow na ekologiske wašnje porjeńšić, a zhromadne dźěło wobydlerjow na dobro wšitkich ma wjesnu zhromadnosć skrućić. Radźićeljo so dojednachu, iniciatiwu podpěrać, spóznawši dobry zaměr na dobro wjesneho žiwjenja. Po wěstym času wotwažowanja móhła so gmejna tež stać z čłonom iniciatiwy. Towarstwo Kamjenjak je hižo čłon iniciatiwy a móže tak Njebjelčanskej gmejnje trěbnu inspira­ciju spožčić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND