Žane změny wustawkow

pjatk, 28. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Horca diskusija wo druhim zastupowacym wjesnjanosće w Delanach

Róžant (SN/MWj). Wo horcu diskusiju postarało je so na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant prašenje, hač trjeba gmejna druheho zastupowa­ceho wjesnjanostu abo nic. Pozadk je, zo wjesnjanosta­ Hubertus Ryćer (CDU) chorosće­ dla tuchwilu swoje zastojnstwo wukonjeć njemóže. Jeho nadawki zmištruje tuchwilu prěni zastupowacy wjesnjanosta Tomaš Bjeńš. Dokelž pak tež wón jako mějićel swójskeje firmy wšo dźěło a wšitke terminy přewzać njemóže, wón namjetuje, hłowne wustawki gmejny změnić a wutworić městno druheho zastupowaceho wjesnjanosty, „zo by gmejna jednanjakmana wostała“, kaž Bjeńš wčera rjekny. Po jeho słowach bě so hižo stało,­ zo delanska gmejna w zaměrowym zwjazku za wopłóčki hłosować njemó­žeše, dokelž běštaj wjesnja­nosta a jeho zastupjer zadźěwanaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND