Žane změny wustawkow

pjatk, 28. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Horca diskusija wo druhim zastupowacym wjesnjanosće w Delanach

Róžant (SN/MWj). Wo horcu diskusiju postarało je so na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant prašenje, hač trjeba gmejna druheho zastupowa­ceho wjesnjanostu abo nic. Pozadk je, zo wjesnjanosta­ Hubertus Ryćer (CDU) chorosće­ dla tuchwilu swoje zastojnstwo wukonjeć njemóže. Jeho nadawki zmištruje tuchwilu prěni zastupowacy wjesnjanosta Tomaš Bjeńš. Dokelž pak tež wón jako mějićel swójskeje firmy wšo dźěło a wšitke terminy přewzać njemóže, wón namjetuje, hłowne wustawki gmejny změnić a wutworić městno druheho zastupowaceho wjesnjanosty, „zo by gmejna jednanjakmana wostała“, kaž Bjeńš wčera rjekny. Po jeho słowach bě so hižo stało,­ zo delanska gmejna w zaměrowym zwjazku za wopłóčki hłosować njemó­žeše, dokelž běštaj wjesnja­nosta a jeho zastupjer zadźěwanaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND