Za wjesnu zhromadnosć

wutora, 08. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Puste ležownosće na dobro wšitkich wobydlerjow wožiwić

Njebjelčicy (JK/SN). Hižo dlěši čas je Njebjelčanska gmejna wuspěšnje aktiwna na ekologiskim polu. Wosebje kónčina podłu Jaworskeje wody mjez Njebjelčicami a Miłoćicami kaž tež blisko Miłočanskeje žaby wo tym swědči. Wulki podźěl na mjeztym tež mjezynarodnje připó­znatych naprawach ma fachowc za permakulturu Thomas Noack. Wón předstaji njedawno gmejnskej radźe nowu, wosebje w Awstriskej wuwiwacu so iniciatiwu „Jědźna gmejna“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND