Zmužita ideja do přichoda regiona

srjeda, 09. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Njedaloko swojeje kaolinoweje jamy pola Chrósćic pokazuje Rafael Vcelich móžny směr wobjězdki wokoło Chrósćic. Tule wiziju zwoprawdźić budźe přichodnje jedne z ćežišćow jeho předewzaćelskeho skutkowanja. Foto: Jan Kral Njedaloko swojeje kaolinoweje jamy pola Chrósćic pokazuje Rafael Vcelich móžny směr wobjězdki wokoło Chrósćic. Tule wiziju zwoprawdźić budźe přichodnje jedne z ćežišćow jeho předewzaćelskeho skutkowanja. Foto: Jan Kral

Ralbicy/Chrósćicy (JK/SN). Koslowčan Rafael Vcelich je wuspěšny předewzaćel, kotryž ma tež wizije a ideje. Jeho transportne a kaolinowe předewzaće UBN ze sydłom­ w Ralbicach tučasnje derje běži. Tak ma wón chwile, so z naležnosćemi na dobro regiona zaběrać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND